Golden Beard

אני צעיר, אני מחפש, אני בעל דעה ויש בי ספקות. אני מאמין, אני מנסה, אני רואה את היופי של הבריות

היצירות שלי הן ההמשך שלי, של התבוננות ותהיות.הן מלאות, הן שלמות, הן יקרות...

פעם הקסים אותי משפט אחד - מישהו קרה לחברו: ״אתה תכשיט!״ השקעתי מחשבה במהות שמאחורי המילים.

אדם, שהוא תכשיט… הוא נוצץ, הוא מושך תשומת לב, הוא בעל ערך, הוא הופך את הסובב אותו ליפה, נסבל יותר…?

אדם הוא תכשיט על פני הבריות. האמנם? תמיד הרגשתי שהעולם סבוך מדי מכדי לתארו כפשוטו.

תמיד ידעתי, אמנות ואומנות, כביטוי הגבוה של הראשונה, הן הדרך לתפוס את הבלתי נתפס.

מילדות נחשפתי לעולם הציור וביטוי עצמי דרכו. במרוצת השנים שרפתי זמן כנייר בחיפוש אחר עצמי.

תהיתי מהו בעל ערך, על מה לא שולט הזמן. הנדירות קובעת את הערך. הפרופורציה והחיזוי את היופי.

המילה והתוכן יוצרים את המשמעות. בן רגע, הכל התגבש לידי תפיסה חזותית…

״אדם נועד תכשיט, מהות וערך״ לא בכדי, משחר ההיסטוריה, אדם קישט את עצמו במה שהוא בעל ערך עבורו כן עבור שאר בני האנוש.

זו תופעה, טקס, שחוצה את גבולות הזמן והמרחב.

הרגשתי שביכולתי לתת את הביטוי, לקבל תשובות ולשתף משמעויות עם אנשים טובים ובלתי חוזרים.

כך גיליתי את הדרך, בה היום אני חולק עמכם את עצמי. כל תכשיט, עמל כפיי, מבחינתי הוא יצירה בלתי חוזרת.

כל תכשיט מוצא את בעליו, אני רק מתווך...